郭荣文言文原文翻译郭荣字长荣自云太原人也

author
0 minutes, 0 seconds Read

郭荣,字长荣,自云太原人也。荣容貌魁岸,外疏内密,与其交者多爱之。周大冢宰宇文护引为亲信。护察荣谨厚,擢为中外府水曹参军。时齐寇屡侵,护令荣于汾州观贼形势。时汾州与姚襄镇相去悬远,荣以为二城孤迥,势不相救,请于州镇之间更筑一城,以相控摄,护从之。俄而齐将段孝先攻陷姚襄、汾州二城,唯荣所立者独能自守。护作浮桥,出兵渡河,与孝先战。孝先于上流纵大筏以击浮桥,护令荣督便水者引取其筏。以功授大都督。护又以稽胡数为寇乱,使荣绥集之。荣于上郡、延安筑周昌、弘信、广安、招远、咸宁等五城,以遏其要路,稽胡由是不能为寇。

 

荣尝与高祖夜坐月下,因从容谓荣曰:“吾仰观玄象,俯察人事,周历已尽,我其代之。”宣帝崩,高祖总百揆,召荣,抚其背而笑曰:“吾言验未?”即拜相府乐曹参军。高祖受禅,引为内史舍人。

炀帝即位,入为武侯骠骑将军。后数岁,黔安首领田罗驹阻清江作乱,夷陵诸郡,民夷多应者,诏荣击平之。明年,帝复事辽东,荣以为中国疲敝,万乘不宜屡动,乃言于帝曰:“戎狄失礼,臣下之事。臣闻千钧之弩不为鼷鼠发机,岂有亲辱大驾以临小寇?”帝不纳。复从军攻辽东城,荣亲蒙矢石,昼夜不释甲胄百余日。帝每令人窥诸将所为,知荣如是,帝大悦,每劳勉之。九年,帝至东都,谓荣曰:“公年德渐高,不宜久涉行阵,当与公一郡,任所选也。”荣不愿违离,顿首陈让,辞情哀苦,有感帝心,于是拜为右侯卫大将军。后数日,帝谓百僚曰:“诚心纯至如郭荣者,固无比矣。”其见信如此。

选自《隋书,列传第十五》,有删减

【译文】

郭荣字长荣,自称是太原人。郭荣体貌魁伟,外表粗心,内实细密,与他父亲交往的人,大多喜欢他。

北周的大冢宰宇文护把他当作亲信。宇文护发现郭荣谨慎忠厚,提拔他任中外府水曹参军。当时北齐屡屡犯边,宇文护让郭荣在汾州观察贼人的形势。当时汾州和姚襄镇相距甚远,郭荣认为两城孤立,不能互相援救,请在汾州和姚襄镇之间另筑一城,以便控制形势,宇文护接受了这一建议。不久齐将段孝先攻陷姚襄镇和汾州城,只有郭荣所筑之城独能自守。宇文护作浮桥,出兵渡过黄河,与段孝先作战。段孝先在黄河上游放大筏以撞击浮桥,宇文护让郭荣督促习水性者牵开大筏。郭荣因功被授大都督。宇文护又因稽胡屡为边患,派郭荣安抚召集他们。郭荣在上郡、延安修筑周昌、弘信、广安、招远、咸宁等五城,以遏其要路。稽胡从此不能为边患。周武帝亲统万机,拜郭荣为宣纳中士。后随武帝平定齐国,因为战功,赐马二十匹,绵绢六百段,被封为平阳县男,升任司水大夫。

郭荣年少时与隋高祖亲近,感情很好,曾与高祖夜坐月下闲谈,高祖对郭荣说:“我仰观天象,俯察人事,周代将尽,我将取代他。”郭荣深深地与高祖结交。周宣帝去世后,高祖总揽朝政,召来郭荣,抚着他的背而笑着说:“我的话验证了没有?”就拜授郭荣为相府乐曹参军。不久又以本官兼任蕃部大夫。高祖受北周禅让,任郭荣为内史舍人,因他是高祖登基前的好友,晋封他为蒲城郡公,升任上仪同。累迁至通州刺史。仁寿(601~604)初,西南方的夷人、獠多背叛朝廷,下诏郭荣,让他任八州军事行军总管,率兵进剿。一年多后全部平定,赐郭荣奴婢三百多口。

隋炀帝即位后,郭荣入京任武侯骠骑大将军,因为严厉正直而出名。几年后,黔安的首领田罗驹阻断清江而,夷陵各郡的百姓大多响应,下诏让郭荣击平了他们。郭荣升任左候卫将军。跟随隋炀帝西征吐谷浑,拜授银青光禄大夫。辽东战争中,郭荣因功升任左光禄大夫。次年,炀帝又征辽东,郭荣认为中原疲弊,皇上不应屡屡兴师,于是对炀帝说:“戎狄失礼,这是臣下的事。我听说,千钧大弩不为小小的鼷鼠发机,哪有皇帝亲动而临小寇的道理?”炀帝不采纳。郭荣又随炀帝进攻辽东城,郭荣亲自上阵,冒着箭矢、石头,日夜不解甲,达到一百多天。炀帝常常让人窥探诸将所为,知道郭荣如此,炀帝非常高兴,常常慰劳、鼓励他。大业九年(613),炀帝到东都,对郭荣说:“你年事渐高,不宜久自征战,我要给你一郡,任你挑选。”郭荣不愿离开炀帝,叩头陈请,言辞和感情都很哀苦,感动了炀帝,于是授郭荣为右侯卫大将军。

几天后,炀帝对百官们说:“诚心诚意,像郭荣这样的,的确无人与他相比。”他就是这样被信任。

Similar Posts